Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
MỤC TIÊU

Hòa cùng với sứ mệnh, mục tiêu chiến lược và giá trị cốt lõi của Trường ĐHKT, Khoa KT&KDQT đặt ra sứ mệnh như sau:

- Cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng chuyên gia, lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh tế quốc tế và kinh doanh quốc tế đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng của Việt Nam.

- Nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu gắn kết với thực tiễn phục vụ cho chính phủ, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tổ chức phi chính phủ và xã hội.

- Tạo môi trường thuận lợi để sáng tạo, nuôi dưỡng, phát triển tài năng trong các lĩnh vực kinh tế quốc tế và kinh doanh quốc tế.


Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn