Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
VĂN PHÒNG KHOA

 Chức năng của Văn phòng khoa:

-          Lập và theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch về các mặt công tác của Khoa.

-          Tổ chức chỉ đạo công tác văn thư của Khoa kịp thời và không để thất lạc; dự thảo báo cáo, công văn, quy định v.v... của Khoa theo yêu cầu của Ban Chủ Nhiệm Khoa; cập nhật số liệu thống kê trong toàn Khoa để cung cấp kịp thời theo yêu cầu của Ban Chủ Nhiệm Khoa.

-          Quản lý phòng học, các phương tiện nghe nhìn, hội trường, phòng khách phục vụ các hội nghị, hội thảo của Khoa và các đơn vị.

-          Tổ chức thực hiện, hướng dẫn và kiểm tra qui cách các văn bản ở các đơn vị trong Khoa; tổ chức sao chép, đánh máy tài liệu phục vụ cho công tác và hội nghị, hội thảo; theo dõi và cấp giấy giới thiệu, công lệnh, giao nhận bưu phẩm v.v... ; theo dõi công tác thi đua khen thưởng của Khoa; quản lý các con dấu của Khoa.

-          Phục vụ nước uống, vệ sinh thường xuyên và bảo vệ an toàn cho khu vực do khoa quản lý; giúp các đơn vị trong Khoa liên lạc với các cơ quan trong và ngoài Trường; thường xuyên chăm sóc vệ sinh hội trường và cơ sở vật chất của khu hiệu bộ, bảo quản tốt trang thiết bị phục vụ hội nghị .

-          Giải quyết cho mọi đối tượng đến quan hệ công tác trong khuôn khổ qui định của Trường, Bộ và Nhà nước; chuẩn bị thật chu đáo cho mọi công tác, có tinh thần phục vụ ân cần và hoà nhã với mọi người; có tinh thần quán xuyến, theo dõi đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt các chỉ đạo của Ban CNK và Ban Giám hiệu.


Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn