Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
CƠ CẤU TỔ CHỨC

Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế hiện tại bao gồm Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Ban Chủ nhiệm Khoa, Văn phòng Khoa, các bộ môn Kinh tế thế giới & Quan hệ kinh tế quốc tế, Bộ môn Kinh doanh quốc tế, bộ môn Tài chính quốc tế.


Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn