Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
ẤN PHẨM NĂM 2007

 

STT

Tên tác phẩm

Tác giả

Nhà xuất bản

1

Các công ty xuyên quốc gia: Lý luận và thực tiễn

TS. Nguyễn Thị Kim Anh

 

NXB ĐHQGHN

2

Các hình thức đầu tư  trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam: Chính sách và thực tiễn

Nguyễn Thị Kim Anh

 

NXB ĐHQGHN

3

Gia nhập WTO: Kinh nghiệm Hàn Quốc và định hướng của Việt Nam

TS. Lưu Ngọc Trịnh

NXB Thống kê

4

Kinh tế, chính trị thế giới 2006 và triển vọng năm 2007

PGS TS. Nguyễn Hồng Sơn

NXB KHXH

5

Toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đối với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

GS TS Nguyễn Xuân Thắng

NXB KHXH

6

Đầu tư Quốc tế

PGS TS. Phùng Xuân Nhạ

NXB ĐHQGHN

7

Vai trò và cơ chế hoạt động của tổ chức

TMTG trong hệ thống thương mại đa phương

PGS TS. Nguyễn Hồng Sơn

NXB Lao động

8

Entrepreneurship in Viet Nam

PGS TS. Phùng Xuân Nhạ

NXB ĐHQGHN


Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn