Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
Về chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế quốc tế

 1. Một số thông tin về chương trình đào tạo                

- Tên chuyên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt: Kinh tế quốc tế                                
+ Tiếng Anh: International Economics                                      
- Mã số chuyên ngành đào tạo: 60 31 01 06
- Tên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt: Thạc sĩ Kinh tế quốc tế                              
+ Tiếng Anh: Master in International Economics                                 
- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
- Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:
+ Tiếng Việt: Thạc sĩ ngành Kinh tế quốc tế

+ Tiếng Anh: The Degree of Master in International Economics

- Đơn vị đào tạo: Trường ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà Nội   
2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Mục tiêu chung

- Đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế quốc tế, có mục tiêu chung là giúp người học nắm vững kiến thức lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành kinh tế quốc tế.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Đào tạo Thạc sĩ có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực thương mại, tài chính, đầu tư và chuyển giao công nghệ quốc tế, có năng lực tổng hợp, phân tích các chính sách thương mại, tài chính, đầu tư quốc tế; tham gia tư vấn, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các dự án về thương mại quốc tế, tài chính quốc tế và đầu tư nước ngoài tại các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các tập đoàn, tổng công ty hay doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, có năng lực nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng hay học tập, nghiên cứu ở bậc cao hơn trong lĩnh vực kinh tế quốc tế và các lĩnh vực liên quan.


Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn