Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
Về chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế quốc tế

 1. Một số thông tin về chương trình đào tạo                
- Tên chuyên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Kinh tế quốc tế                       

+ Tiếng Anh: International Economics                                          

- Mã số chuyên ngành đào tạo: 62 31 01 06
- Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Tiến sĩ Kinh tế quốc tế                                  

+ Tiếng Anh: Doctor of Philosophy in International Economics

- Trình độ đào tạo: Tiến sĩ
- Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt:  Tiến sĩ ngành Kinh tế quốc tế

+ Tiếng Anh:  The Degree of Doctor of Philosophy in International Economics

- Đơn vị đào tạo: Trường ĐH Kinh tế ĐHQG Hà Nội    

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Mục tiêu chung

Đào tạo Tiến sĩ theo định hướng chuyên gia, lãnh đạo trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, có kiến thức chuyên sâu về kinh tế quốc tế hiện đại, có phương pháp tiếp cận mới đối với các vấn đề kinh tế quốc tế như các lý thuyết trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, xu hướng phát triển của nền kinh tế thế giới hiện đại, các chính sách về Thương mại quốc tế, Đầu tư quốc tế, Tài chính quốc tế, các thể chế kinh tế quốc tế trong nền kinh tế toàn cầu.

2.2. Mục tiêu cụ thể
Chương trình đào tạo trang bị cho NCS. phương pháp tư duy khoa học, có khả năng phát hiện, phân tích, đánh giá các vấn đề về kinh tế quốc tế, quan hệ kinh tế quốc tế; đưa ra cách tiếp cận mới, cách lý giải mới dựa trên những kiến thức chuyên sâu về kinh tế quốc tế hiện đại; có khả năng viết và thuyết trình một cách chuyên nghiệp và khoa học các công trình nghiên cứu về kinh tế quốc tế.
Kết thúc chương trình, NCS. có năng lực chuyên môn và kỹ năng nghiên cứu độc lập; có thể tự triển khai các công trình nghiên cứu chuyên sâu, trong tương lai có thể trở thành các chuyên gia cao cấp trong việc nghiên cứu, phân tích, tư vấn, phản biện, hoạch định và thực thi chính sách trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, hoặc trở thành giảng viên trình độ cao, giảng dạy chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế quốc tế.

Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn