Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
ẤN PHẨM NĂM 2014

 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐÃ CÔNG BỐ TRONG NĂM 2014

STT

Tên công trình

Tên tác giả

Nguồn công bố

 

1.       

Việt Nam vươn tới tiến trình tự do hóa thương mại, hướng tới thành lập cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015

Hà Văn Hội

Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (2014)

2.       

TPP: Cơ hội và thách thức đối với thương mại quốc tế cuẢ Việt Nam

Hà Văn Hội

Tạp chí Cộng sản (2014)

3.       

Đánh giá chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Anh

Tạp chí Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (2014)

4.       

Nguyễn Thị Kim Anh, Hiệp định TRIPS và chuyển giao công nghệ sang các nước đang phát triển

Nguyễn Thị Kim Anh

Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung đông (2014)

5.       

Môi trường đầu tư của các nước ASEAN và vấn đề phát triển bền vững

Nguyễn Xuân Thiên

Tạp chí Cộng sản (2014)

6.       

Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi chuyển sang mô hình tăng trưởng mới

Nguyễn Xuân Thiên

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh (2014)

7.       

Những nhân tố tác động tới việc thu hút FDI ở các nước ASEAN hiện nay

Nguyễn Xuân Thiên

Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (2014)

8.       

Bài báo"Đánh giá năng lực thực hiện mô hình mỗi làng một sản phẩm tại các làng nghề Việt Nam: trường hợp làng nghề Bát Tràng" tạp chí nghiên cứu Địa lý nhân văn

Nguyễn Anh Thu

Tạp chí Nghiên cứu địa lý nhân văn (2014)

9.       

Phong cách đàm phán kinh doanh của Mỹ - so sánh với phong cách đàm phán kinh doanh của Nhật

Nguyễn Thị Kim Chi

Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (2014)

10.   

Văn hóa đạo Hồi và một Số lưu ý khi đàm phán kinh doanh với các đối tác Hồi giáo

Nguyễn Thị Kim Chi

Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông (2014)

11.   

Biến đổi khí hậu: hậu quả kinh tế - xã hội và quyền con người Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Chi

Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông (2014)

12.   

Xuất khẩu lao động của Việt Nam sang Malaysia - những bất cập và hướng giải quyết

Nguyễn Thị Kim Chi

Tạp chí VAPEC (2014)

13.   

Chu chuyển vốn quốc tế và bất ổn kinh tế vĩ mô ở Việt Nam-Một vài gợi ý chính sách

Nguyễn Thị Vũ Hà

Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (2014)

14.   

Đầu tư nước ngoài thông qua hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&As) trong ngành dầu khí Trung Quốc

Nguyễn Việt Khôi

Tạp chí Nghiên cứu Trung quốc (2014)

15.   

Chuỗi giá trị toàn cầu và gợi ý cho Việt Nam

Nguyễn Việt Khôi

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế (2014)

16.   

Đánh giá hoạt động mua bán và sáp nhập công ty (M&A) trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (MFCG) ở Việt Nam

Nguyễn Việt Khôi

Tạp chí Kinh tế đối ngoại (2014)

17.   

Hoạt động hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp tại Đài Loan

Nguyễn Việt Khôi

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế & Chính trị thế giới (2014)

18.   

Hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp ngành dầu khí Trung Quốc: Những kinh nghiệm cho Việt Nam

Nguyễn Việt Khôi

Tạp chí Nghiên cứu Trung quốc

19.   

M&A Deals on fast-moving consumer goods (Fmcg) Industry in VietNam

Nguyễn Việt Khôi

Vietnam Economic Review (2014)

20.   

Các nguyên nhân thất bại phổ biến, bột Số ảnh hưởng và những giải pháp cho một thương vụ mua bán sáp nhập công ty (M&A) thành công: Những đối sánh với Việt Nam

Nguyễn Việt Khôi

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế & Chính trị thế giới (2014)

21.   

Doanh nghệp xã hội - Kinh nghiệm của các nước Châu Á về mô hình phát triển và khuyến nghị cho Việt Nam

Phạm Vũ Thắng

Tạp chí Kinh tế & Phát triển (2014)

22.   

Chính sách tăng cường nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước ở các trường đại học công lập- Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Phạm Vũ Thắng

Tạp chí Kinh tế & Phát triển (2014)

23.   

Mô hình hệ thống đổi mới quốc gia: nghiên cứu trường hợp Ấn Độ và một Số hàm ý chính sách cho Việt Nam = 150 giờ

Vũ Anh Dũng

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế & Chính trị thế giới (2014)

24.   

Đổi mới cơ chế tài chính cho giáo dục đại học công lập ở Việt Nam

Nguyễn Cẩm Nhung

Tạp chí Kinh tế và Chính trị thế giới (2014)

25.   

Quan hệ đầu tư của Asean trong tiến trình hình thành cộng đồng kinh tế Asean (AEC)" , , tháng 10/2014

Nguyễn Cẩm Nhung

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (2014)

26.   

Environmental Kuznets Curve for Carbon Dioxide emission in ASEAN countries

Nguyễn Cẩm Nhung

 VietNam’s Socio-Economic Development (2014)

27.   

Tham gia TPP: Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu gạo của Việt Nam

Hà Văn Hội

Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, ĐHKT-ĐHQGHN, số 3 (tháng 9-2014)

28.   

“Quality of Socio-Economic Growth in Vietnam During 1991-2010: Comparative Analysis with ASEAN-4”

Đào Thị Bích Thủy

Vietnam's Socio-Economic Development, Volume 74, pages 44-55, 2013.

29.   

“Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế trong mô hình nền kinh tế đang phát triển”,

Đào Thị Bích Thủy

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh Số 3, trang 193-199, 2012

30.   

“Tác động của đầu tư nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế trong mô hình nền kinh tế có dư thừa lao động”

Đào Thị Bích Thủy

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh Số 1, trang 11-17, 2011.

31.   

Một số bình luận về chính sách kích cầu trong thời kỳ suy thoái

Đào Thị Bích Thủy

Hội thảo khoa học quốc gia, Hội đồng Lý luận Trung ương và Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, 2010.

32.   

Cam kết tự do hóa thương mại dịch vụ trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

Hà Văn Hội

Hội thảo quốc gia: HNKTQT 30 năm nhìn lai, 12/2014, Quảng Ninh.

 


Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn