Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2015 -2016

Căn cứ công văn số 4374/ ĐHKT-NCKH của Trường Đại học Kinh tế về việc triển khai hoạt động NCKH sinh viên năm học 2015 -2016, Khoa KT& KDQT thông báo kế hoạch chi tiết hoạt động NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2015-2016 như sau:

- 10/11/2015: Tổ chức hội nghị phát động nghiên cứu khoa học sinh viên
- 11-25/11/2015: Sinh viên đăng ký nghiên cứu khoa học
(Mẫu đơn
drive.google.com/file/d/0B24Hver4qPMjdzFuM0VVNnZ5d1E/view)
- 01/12/2015-28/3/2016: Sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học theo hướng dẫn của giảng viên
- 15-20/4/2016: Tổ chức hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa

Văn bản liên quan:
- Các hướng nghiên cứu của giảng viên trường Đại học Kinh tế
ueb.edu.vn/Sub/14/categoryparent/33/canbo.htm
- Kế hoạch chi tiết drive.google.com/file/d/0B24Hver4qPMjYUowQ0pydUluMG8/view 


Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn