Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP ẢNH ĐỂ IN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 6/2016

Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế thông báo về việc thu ảnh để in bằng tốt nghiệp

Đối tượng: Sinh viên thuộc diện xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2016

Hồ sơ: Nộp ảnh để in bằng tốt nghiệp (02 ảnh 3 x 4, mặt sau ảnh ghi rõ thông tin họ tên, lớp, ngày sinh, nơi sinh).

Địa điểm: P407 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu giấy, HN
Thời gian: 6/6/106-10/6/2016


Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn