Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
THÔNG BÁO HỦY VÀ ĐĂNG KÝ LỚP HỌC PHẦN GIÁO DỤC THẾ CHẤT

Căn cứ tình hình đăng ký các lớp học phần sau khi mở cửa hệ thống cổng thông tin lần thứ 3, Trường Đại học Kinh tế thông báo hủy lớp học phần học kỳ II năm học 2016 - 2017 như sau:
 
- Lớp học phần Bóng rổ, Mã lớp học phần: PES1020 43
 
Căn cứ công văn số 22/GDTC&TT-ĐT ngày 07/02/2017 của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao - ĐHQGHN về việc mở lớp Giáo dục thể chất tự nguyện, học vào các ngày nghỉ cuối tuần của học kỳ II năm học 2016 -2017 cho sinh viên có nhu cầu học tập nhưng chưa hoàn thành chương trình Giáo dục thể chất để xét tốt nghiệp, Trường Đại học Kinh tế thông báo kế hoạch đăng ký như sau:
 
- Đối tượng đăng ký: sinh viên tự nguyện đăng ký học thứ bảy
- Thời gian và hình thức đăng ký: sinh viên nộp đơn đăng ký từ ngày  20/02/2017 đến ngày 24/02/2017 tại Phòng Đào tạo (Phòng 304, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu giấy, HN)
 

Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn