Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
THÔNG BÁO VỀ KHẢO SÁT, TRƯNG CẦU Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

Thông báo số 234/TB-ĐHKT ngày 14/2/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Căn cứ vào kế hoạch số: 3053/KH - ĐHKT ngày 20 tháng 10 năm 2016 về việc điều tra khảo sát trưng cầu ý kiến sinh viên về hoạt động đào tạo năm học 2016 - 2017;
Do số lượng sinh viên tham gia khảo sát về hoạt động giảng dạy lần 1 chưa đạt yêu cầu, Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục thông báo mở cuộc khảo sát trưng cầu ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy học kỳ I năm học 2016 - 2017 (lần 2): Tên cuộc khảo sát: Trưng cầu ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy học kỳ I năm học 2016 - 2017.
Thời gian mở hệ thống: từ ngày 16/02/2017 và kết thúc ngày 22/02/2017.
Địa chỉ truy cập: http://survey.ueb.edu.vn
Để đảm bảo việc điều tra khảo sát được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, đề nghị toàn thể sinh viên đăng nhập hệ thống Survey online của nhà trường để cung cấp các thông tin đánh giá về hoạt động giảng dạy theo đúng thời hạn như đã thông báo. Sau thời hạn trên, hệ thống điều tra khảo sát online sẽ đóng lại để TT ĐBCLGD thực hiện thống kê dữ liệu.


Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn