Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
THÔNG BÁO NỘP DƠN ĐĂNG KÝ ÍT HƠN SỐ TÍN CHỈ QUY ĐỊNH

Căn cứ Thông báo số 3128/TB-ĐHKT ngày 28/10/2016 về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2016-2017, căn cứ dữ liệu sinh viên đăng ký vào các lớp học phần sau 03 đợt mở Cổng hệ thống thông tin Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên đăng ký học chưa đủ số tín chỉ tối thiểu (danh sách kèm theo).

Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách nộp đơn đăng ký ít hơn số tín chỉ quy định (Mẫu 12/ĐT) từ ngày 20/02/2017 đến hết ngày 24/02/2017 tại phòng Đào tạo trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, phòng 304, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.


Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn