Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
Chương trình hệ chuẩn ngành Kinh tế Quốc tế

Giới thiệu chung

Chương trình cử nhân hệ chuẩn ngành Kinh tế Quốc tế (KTQT) được xây dựng dựa trên chương trình đào tạo ngành Kinh tế toàn cầu của Đại học California Santa Cruz, Hoa Kỳ (trường đứng thứ 123 trong bảng xếp hạng các trường đại học thế giới) và được bổ sung phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Chương trình cung cấp cho sinh viên lý thuyết nền tảng về bộ môn kinh tế và những lĩnh vực khác nhau liên quan đến kinh tế quốc tế như tài chính quốc tế, thương mại quốc tế và đầu tư nước ngoài. Đồng thời, chương trình chú trọng phát triển những kĩ năng nghề nghiệp cần thiết giúp sinh viên có khả năng thích ứng linh hoạt với môi trường làm việc chuyên nghiệp trong nước và nước ngoài.

Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn tiếng Anh bậc 3 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).

Khung chương trình

Thông tin chi tiết về số tín chỉ cần đạt và danh sách bộ môn, xin vui lòng xem thêm khung chương trình hệ chuẩn ngành KTQT

Chuẩn đầu ra

Thông tin về chuẩn kỹ năng và kiến thức; đầu ra của chương trình, xin vui lòng xem thêm tại đây

 


Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn