Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
Thông báo về kỳ thi xác định chuẩn đầu ra và kỳ thi sát hạch đầu vào môn Tiếng Anh cho sinh viên lớp hệ đại học chính quy Khoá QH-2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 421/TB-ĐHKT

                                 Hà Nội, ngày 09  tháng 3  năm 2017


 

Căn cứ Thông báo số 219/TB-ĐHNN ngày 27/02/2017 của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN về kế hoạch triển khai dạy ngoại ngữ cho sinh viên Khóa QH-2016, Trường Đại học Kinh tế thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi xác định chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ và kỳ thi sát hạch đầu vào trình độ bậc 2 môn Tiếng Anh dành cho sinh viên Khóa QH-2016 của Trường như sau:

1.        Tổ chức kỳ thi xác định chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ

Trường ĐHNN tổ chức kì thi Đánh giá năng lực Tiếng Anh theo định dạng bài thi VSTEP 3-5 để xét miễn học và công nhận chuẩn đầu ra (CĐR) đối với sinh viên đủ năng lực. Thông tin chi tiết về định dạng đề thi, hướng dẫn làm bài, lệ phí thi xem tại Website của Trung tâm Khảo thí, ĐHNN (http://vstep.vnu.edu.vn/).

Ngày thi: 25/03/2017

Sinh viên đăng ký tại trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN trước ngày 17/3/2017.

2.        Tổ chức kỳ thi sát hạch đầu vào trình độ bậc 2 môn Tiếng Anh cho sinh viên Khóa QH-2016

Đối với những sinh viên đã tham gia học các học phần Tiếng Anh cơ sở 1, 2, 3, sinh viên tiếp tục học theo các lớp đã đăng kí.

Đối với các sinh viên chưa đăng kí tham gia học các học phần ngoại ngữ cần đăng ký tham gia kỳ thi sát hạch đầu vào bậc 2 hoặc kỳ thi chuẩn hóa để xác định CĐR.

Thông tin chi tiết về kì thi sát hạch đầu vào trình độ bậc 2 môn Tiếng Anh như sau:

•   Thời gian:

-   Đợt 1: Ngày 19/03/2017. 13h30 tập trung thí sinh, 14h00 tính giờ làm bài. Thời gian làm bài: 60 phút

-  Đợt 2: Ngày 20/3/2017. 17h30 tập trung thí sinh, 18h00 tính giờ làm bài. Thời gian làm bài: 60 phút.

 Đợt 2 chỉ dành cho những trường hợp có lí do chính đáng không thể tham dự kì thi ngày 19/3/2017 có xác nhận của đơn vị quản lý sinh viên.

•   Địa điểm thi: Nhà A2 trường Đại học Ngoại ngữ, số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

•   Danh sách thí sinh tham gia dự thi công bố trên website ĐHNN: ulis.vnu.edu.vn vào ngày 17/03/2017.

•   Lệ phí thi: 80.000đ/thí sinh.

•   Đăng ký thi:

-       Sinh viên đăng ký và nộp tiền lệ phí thi tại Phòng Đào tạo – Trường Đại học Kinh tế (Phòng 304 Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) từ ngày 10/3 – 15/3/2017 (mẫu phiếu đăng ký kèm theo).

-       Sinh viên không thi đợt 1 phải có lý do chính đáng, nộp đơn có xác nhận của Phòng Đào tạo – Trường Đại học Kinh tế kèm theo.

Đề nghị các khoa, Viện Quản trị kinh doanh thông báo về các kế hoạch trên cho sinh viên biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Các khoa, Viện QTKD (để t/h);

-  Sinh viên (để t/h);

-  Lưu: VT, ĐT, N (9).

         

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Thư

 


Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn