Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
Nộp hồ sơ chế độ chính sách của sinh viên hệ Chính quy học kỳ I năm học 2019 - 2020

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN triển khai việc thu hồ sơ chế độ chính sách của sinh viên hệ Chính quy học kỳ I năm học 2019 - 2020
 I.ĐỐI TƯỢNG
1. Miễn, giảm học phí (mẫu đơn kèm theo thông báo) Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí các đối tượng khác chỉ cần nộp hồ sơ 01 lần đầu tiên cho toàn khóa. Riêng đối với người học thuộc diện nghèo, hộ cận nghèo thì vào đầu mỗi học kỳ phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo.
2. Hỗ trợ chi phí học tập (mẫu đơn kèm theo thông báo) Nộp hồ sơ theo kỳ
3. Trợ cấp xã hội (mẫu đơn kèm theo thông báo) Nộp hồ sơ theo kỳ
II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ:
- Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 28/9/2019 đến ngày 18/9/2019.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại văn phòng Khoa 
 

Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn