Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
Thu học phí học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT)

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thu học phí học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT), cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao bậc Đại học đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT (không gồm sinh viên các hệ đào tạo tuyển sinh năm 2019)

2. Học phí:

2.1. Học phí theo học kỳ (05 tháng/học kỳ): 17.500.000 đ (chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm).

Sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí được miễn, giảm theo mức học phí của hệ đào tạo chuẩn quy định tại Nghị định 86/NĐ-CP.

2.2. Học phí học lại, học cải thiện, học tự nguyện, học ngoài thời gian đào tạo chuẩn và học môn ngoài chương trình (chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm); mức thu học phí:

§ Học phí các môn thuộc khối kiến thức chung, kiến thức theo lĩnh vực: 375.000đ/tín chỉ.

§ Học phí các môn thuộc khối kiến thức khối ngành: 855.000đ/tín chỉ.

§ Học phí các môn thuộc khối kiến thức theo nhóm ngành: 1.070.000đ/tín chỉ.

§ Học phí các môn thuộc khối kiến thức ngành: 1.285.000đ/tín chỉ.

3. Hình thức thu, nộp: thu học phí tự động qua ngân hàng BIDV.

4. Cách nộp: Sinh viên nộp tiền tương ứng với tổng số học phí phải nộp vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV, đã đăng ký nộp học phí tự động. Ngân hàng sẽ tự động thu học phí trong khoảng thời gian thu tại Mục 4. dưới đây.

(Sinh viên lưu ý, số dư tối thiểu duy trì tài khoản là 50.000đ, các chi phí có thể phát sinh như phí duy trì tài khoản, phí truy vấn, tin nhắn … nên số dư tiền trên tài khoản của sinh viên khi ngân hàng thu tối thiểu bằng tiền HỌC PHÍ + 100.000 đ)

5. Thời gian thu:

5.1. Thời gian đối chiếu và chuẩn bị học phí: Từ ngày thông báo đến hết ngày 07/10/2019.

5.2. Thời gian thu: từ ngày 08/10/2019 hết ngày 14/10/2019.

5.3. Thời gian đối chiếu, chốt kết quả thu học phí: từ ngày 15/10/2019 đến ngày 21/10/2019.

Sinh viên được ghi nhận là nộp học phí khi Ngân hàng thu được tiền học phí từ tài khoản của sinh viên đã đăng ký chuyển sang tài khoản thu học phí của Trường.

Sinh viên được ghi nhận là nộp học phí đúng hạn khi nộp học phí trước ngày 15/10/2019. Đến hết ngày 15/10/2019, tất cả sinh viên chưa được thu học phí phải có trách nhiệm kiểm tra, phản hồi những vướng mắc, lý do chính đáng về Phòng kế hoạch tài chính (Mail: khtc_kt@vnu.edu.vn) để được hỗ trợ. Các phản hồi của sinh viên về học phí phải được gửi và giải quyết để hoàn thiện học phí trước ngày 21/10/2019.

5.4. Quyết toán đợt thu: Danh sách những sinh viên chưa thu được học phí (nếu có) tính đến hết ngày 28/10/2019 sẽ được thông báo, và gửi Phòng Đào tạo để xét thực hiện theo quy chế.

6. Chứng từ thu: Sinh viên có nhu cầu nhận biên lai thu học phí, nhận theo lớp thông qua lớp trưởng khi có thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính sau khi kết thúc đợt thu.

7. Thực hiện:

Đề nghị các sinh viên thực hiện nộp học phí đầy đủ, đúng thời hạn quy định trên.

Kết thúc đợt thu, Phòng Kế hoạch Tài chính sẽ rà soát, thông báo và gửi danh sách những sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí (nếu có) tới Phòng đào tạo để xét thực hiện theo quy chế. Sinh viên tự chịu trách nhiệm về thời gian nộp học phí.

Mọi thắc mắc về học phí, đề nghị sinh viên liên hệ với Phòng Kế hoạch Tài chính bằng cách gửi mail: khtc_kt@vnu.edu.vn


Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn