Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019 - 2020

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo Kế hoạch triển khai hoạt động NCKH Sinh viên năm học 2019 – 2020 tới các đơn vị.

Trong năm học 2019 – 2020, các công trình đạt giải xuất sắc tại Hội nghị NCKH sinh viên cấp Trường sẽ được đề cử đi đăng ký tham dự Hội nghị Kinh tế trẻ toàn thế giới (YSI Global Plenary) do Tổ chức Sáng kiến học giải trẻ (YSI) của Viện tư duy kinh tế mới Hoa Kỳ (INET) tổ chức dự kiến vào tháng 3/2020 tại Budapest.
Thời gian triển khai hoạt động NCKH sinh viên sẽ từ tháng 10/2019 đến tháng 1/2020, cụ thể như sau

Thời gian

Nội dung công việc

Đơn vị chịu

trách nhiệm

Đơn vị phối hợp

08/10/2019 – 18/10/2019

Sinh viên đăng ký tham gia NCKHSV:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CW54_j2I6JrXyzcYJ7bQ5q_ibWlIauuWEAslxk91aSU/edit?usp=sharing

Sinh viên


15/10/2018

(Dự kiến)

Tổ chức Hội nghị phát động nghiên cứu khoa học sinh viên toàn trường

P.NCKH&HTPT

Các Khoa, Viện, Trung tâm; Hội Sinh viên

19/10/2019

Khoa công bố danh sách sinh viên tham gia NCKH và GVHD

Khoa


21/10/2019 -25/10/2019

Sinh viên gặp GVHD

Lưu ý: Quá thời hạn trên, sinh viên KHÔNG gặp GVHD thì Khoa sẽ hủy đăng ký NCKH

Sinh viên, giảng viên hướng dẫn


31/12/2019

Sinh viên nộp 02 bản cứng, file mềm Công trình nghiên cứu và nhận xét của GVHD lên Văn phòng Khoa

Sinh viên


7/1/2020 - 10/1/2020

Sinh viên báo cáo tại Hội nghị NCKH SV cấp Khoa15/01/2020

SV đạt giải NCKHSV cấp Khoa được lựa chọn nộp công trình tham dự Hội nghị NCKH SV cấp Trường

Các Khoa, Viện, Trung tâm

P.NCKH&HTPT

20/01/2020

Hội nghị NCKH Sinh viên cấp Trường

P.NCKH&HTPT

Các Khoa, Viện, Trung tâm; Hội Sinh viên

30/01/2020

(Dự kiến)

Gửi hồ sơ các công trình đạt giải cao tham dự Hội nghị các nhà Khoa học trẻ do YSI (INET) tổ chức

P.NCKH&HTPT

Các Khoa, Viện, Trung tâm; Sinh viên

Trước ngày 15/4/2020

Gửi công trình tham gia NCKHSV cấp ĐHQGHN và các giải thưởng khác

P.NCKH&HTPT

Các Khoa, Viện, Trung tâm

 
 

Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn