Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
DANH SÁCH SV CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Khoa gửi danh sách các sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp năm tới.
Khoa gửi các bạn sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp năm tới. Các bạn có tên trong danh sách dưới đây liên hệ với Khoa/ Phòng Đào tạo gấp để bổ sung chứng chỉ cho kịp tốt nghiệp. Thời hạn trước 29/12/2020. Nếu quá thời hạn trên. Các bạn sẽ không thể tốt nghiệp đúng hạn.
 
Trân trọng./

Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn