Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
Thông báo Lễ trao bằng ngày 17/01/2020

Chủ nhật ngày 17/01/2021, Trường ĐH Kinh tế ĐHQGHN sẽ long trọng tổ chức lễ trao bằng cho các sinh viên, học viên, NCS của trường.
Nội dung cụ thể của buổi lễ như sau:

1. Chương trình Lễ trao bằng: 

- Thời gian: từ 08h00 - 11h30.

- Địa điểm: Hội trường Nguyễn Văn Đạo, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Nội dung:

8h30 - 9h00

Tập huấn quy trình phát bằng

9h00 - 9h30

Đón tiếp đại biểu

9h30 - 11h30

Khai mạc (Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu)                                   

 

Diễn văn của Hiệu trưởng

 

Công bố các Quyết định tốt nghiệp

 

Công bố các Quyết định khen thưởng và trao thưởng

 

Đại diện sinh viên, học viên, NCS phát biểu

 

Trao bằng

 

Bế mạc

 2. Chương trình nhận bằng gốc và bảng điểm:

- Thời gian: Từ 11h15 - 12h00.

- Địa điểm: Phòng 401, Phòng 801, Phòng 505, Phòng 506, Phòng 507, Phòng 508 và Phòng 511, Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, cụ thể:

 

Phòng 401

Bàn số 1:

Phát bằng gốc bậc tiến sĩ

Phòng 801

Bàn số 2:

Phát bằng gốc và bảng điểm bậc thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế

Bàn số 3:

Phát bằng gốc và bảng điểm bậc thạc sĩ ngành Kinh tế quốc tế và ngành Tài chính – Ngân hàng

Bàn số 4:

Phát bằng gốc và bảng điểm bậc thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh và ngành Kinh tế chính trị

Phòng 505

Bàn số 5:

Phát bằng gốc và bảng điểm bậc cử nhân ngành Kinh tế và ngành Kinh tế phát triển

Phòng 506

Bàn số 6:

Phát bằng gốc và bảng điểm bậc cử nhân ngành Quản trị kinh doanh

Phòng 507

Bàn số 7:

Phát bằng gốc và bảng điểm bậc cử nhân ngành Kinh tế quốc tế

Phòng 508

Bàn số 8:

Phát bằng gốc và bảng điểm bậc cử nhân ngành Kế toán

Phòng 511

Bàn số 9:

Phát bằng gốc và bảng điểm bậc cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng

 


Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn