Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
TẦM NHÌN

Đến năm 2020, Khoa KT&KDQT sẽ trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn đạt đẳng cấp quốc tế trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh quốc tế.
Đẳng cấp quốc tế được định nghĩa ở các khía cạnh:· Nhân sự (giảng viên, cố vấn và cộng tác viên) quốc tế.· Chương trình quốc tế (hiện đại và liên thông) và được kiểm định quốc tế.· Sinh viên/học viên/nghiên cứu sinh và học phí quốc tế.· Nghiên cứu và xuất bản quốc tế.· Mạng lưới đối tác chiến lược quốc tế.· Cơ sở vật chất hiện đại.

Chức năng, nhiệm vụ chính của Khoa gồm:
· Đào tạo nguồn nhân lực CLC và tài năng ở trình độ đại học và sau đại học về kinh tế quốc tế và kinh doanh quốc tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như đào tạo thí điểm các ngành, chuyên ngành mới liên quan đến lĩnh vực kinh tế quốc tế và kinh doanh quốc tế.· Tiến hành nghiên cứu cơ bản và triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ đối với một số lĩnh vực khoa học kinh tế, kinh tế quốc tế và kinh doanh quốc tế cơ bản và mũi nhọn; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, triển khai dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ và Luật giáo dục; tham gia nghiên cứu để giải quyết các vấn đề do yêu cầu kinh tế - kinh doanh - xã hội đặt ra; tham gia tư vấn chính sách và các giải pháp thực hiện chính sách cho các cấp quản lý Nhà nước Trung ương và địa phương; tham gia tư vấn chiến lược và thực tiễn cho các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước về các vấn đề kinh doanh quốc tế. · Hợp tác về đào tạo, nghiên cứ­­­u và triển khai ứng dụng; trao đổi thông tin khoa học và chuyển giao công nghệ với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các doanh nghiệp và các tổ chức khác trong và ngoài nước.· Cung cấp dịch vụ đào tạo theo các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng caotrình độ khoa học – công nghệ và chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu xã hội.

Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn