Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
BỘ MÔN KINH DOANH QUỐC TẾ

 Chức năng của bộ môn Kinh doanh quốc tế:

  • Phụ trách chuyên môn của lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực kinh doanh quốc tế.
  • Tiến hành nghiên cứu cơ bản và triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ đối với các lĩnh vực liên quan đến kinh doanh quốc tế; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, triển khai dịch vụ khoa học và công nghệ;
  • Tham gia nghiên cứu để giải quyết các vấn đề do yêu cầu kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế đặt ra; tham gia tư vấn chính sách và các giải pháp thực hiện chính sách cho các cấp quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương;
  • Tiến hành hợp tác về đào tạo, nghiên cứu và triển khai ứng dụng; trao đổi thông tin khoa học và chuyển giao công nghệ với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các doanh nghiệp và các tổ chức khác trong và ngoài nước (trong đó bao gồm cả các đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội);
  • Cung cấp dịch vụ đào tạo theo các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ khoa học - công nghệ và chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn