Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

 Hội đồng KH&ĐT Khoa KT&KDQT do Hiệu trưởng Trường ĐHKT - ĐHQGHN thành lập có chức năng tư vấn cho Chủ nhiệm Khoa về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Chủ nhiệm Khoa KT&KDQT là Chủ tịch Hội đồng. Tham gia Hội đồng còn có các Phó Chủ nhiệm Khoa, các Chủ nhiệm Bộ môn, một số giảng viên có trình độ cao và một số nhà khoa học có uy tín tại các Bộ, Ngành, Viện nghiên cứu và Trường Đại học trong nước.

Chức năng của Hội đồng khoa học và đào tạo:

-          Tư vấn xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo; kế hoạch dài hạn và hàng năm; vạch ra phương hướng phát triển nghiên cứu khoa học - công nghệ.

-          Tư vấn thiết kế nội dung, kế hoạch tổ chức, chỉ đạo hoạt động nghiên cứu khoa học; phụ trách các vấn đề về thực hành, thực tập, thực nghiệm khoa học của Khoa.

-          Đề xuất cơ cấu tổ chức và qui hoạch đội ngũ cán bộ trong Khoa.

-          Đánh giá tình hình và chất lượng dạy học; xét duyệt và tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm; khen thưởng các sáng kiến, đề tài nghiên cứu có chất lượng tốt.

-          Tư vấn thiết kế nội dung và biện pháp phối hợp các tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy việc hợp tác nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.


Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn