Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
VĂN BẢN BIỂU MẪU

 Các văn bản biểu mẫu cần thiết:

    S1:Mẫu trang bìa của đề tài

    S2:Đề cương sơ bộ NCKH

    S3:Kết cầu nội dung bài viết

    S4:Báo cáo tình hình thực hiện tiến độ

    S5: Tóm tắt NCKHSV

    S6: Nhận xét của GV Hướng dẫn

    S7: Nhận xét của GV Phản biện  

Tất cả các mẫu trên có thể được download từ file kèm theo (File pdf và file word)
Để đọc file pdf, các bạn cần phần mềm Acrobat Reader tại 
đây


Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn