Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
ẤN PHẨM NĂM 2008

 

STT

Tên tác phẩm

Tác giả

Nhà xuất bản

1

Phát triển dịch vụ Logistics trong quá trình Hội nhập quốc tế

PGS TS.  Hà Văn Hội

Khoa học xã hội (Viện KHXH VN)

2

Bài toán phát triển nguồn nhân lực của Vnpost sau khi chia tách

PGS TS.  Hà Văn Hội

Tài liệu tham khảo phục vụ lãnh đạo và cán bộ nghiên cứu

3

Cải cách ngành Bưu điện Trung quốc, Quan điểm và những bài học Kinh nghiệm

PGS TS.   Hà Văn Hội

Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình dương

4

Vai trò của văn hóa đối với phát triển kinh tế Nhật Bản

PGS TS.   Nguyễn Xuân Thiên

Tạp chí Châu Á -
 Thái Bình Dương, số 223

5

Cơ sở pháp lý thực thi chính sách thương mại 
của Hoa Kỳ

TS. Nguyễn Thị Kim Chi

Tạp chí Châu Mỹ, số 9/2008

6

Quan điểm của ASEAN về việc hình thành Cộng đồng 
Kinh tế Đông Á

PGS TS.  Nguyễn Hồng Sơn
Nguyễn Lan Hương

Tạp chí Những vấn đề kinh tế 
và chính trị thế giới

7

Mô hình đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp

PGS TS.  Phùng Xuân Nhạ

Tạp chí Khoa học
 ĐHQGHN, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh


Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn