Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
ẤN PHẨM NĂM 2009

STT

Tên tác phẩm

Tác giả

Nhà xuất bản

1

Import variety and productivity in Japan

Craig R. Parsons and Anh Thu Nguyen

Economics Bulletin, Vol. 29, no.3, pp. 1947-1959

2

Variety in Japan (1980-2000)

TS. Nguyễn Anh Thu

Yokohama Journal of Social Sciences, Vol. 14, no. 3, pp. 95-109

3

Vietnam Integrating with Asian Economy: a Dynamic CGE Analysis

TS. Nguyễn Tiến Dũng

Forum of International Development Studies, Vol. 41, March 2009, pp.159-187,

4

Strategic framework for brand integration in international horizontal mergers and acquisitions

TS. Vũ Anh Dũng

Journal of technology 
management (in China)

5

Tranh chấp về hàng dệt may trong WTO và một số gợi ý cho Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Vũ Hà

Tạp chí Kinh tế và 
kinh doanh của trường ĐHKT

6

Một số gợi ý hạn chế bất cập trong hoạt động xuất khẩu dịch vụ của Việt nam thời gian qua

PGS TS.   Hà Văn Hội

Tạp chí những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, số 1

7

Văn hóa trong quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp

PGS TS.  Hà Văn Hội

Chuyên san Kinh tế và kinh doanh – Trường ĐHKT-ĐHQGHN

8

Xuất khẩu dịch vụ Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu

PGS TS.  Hà Văn Hội

Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, Số 2 tháng 8

9

Logistics Việt Nam: Thực trạng và triển vọng sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu

PGS TS.  Hà Văn Hội

Chuyên san Kinh tế và kinh doanh – Trường ĐHKT-ĐHQGHN

10

Trao đổi về qui trình hoạch định chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Kim Anh

Tạp chí Nghiên cứu 
châu Phi và Trung Đông, số tháng 11

11

Chính sách thương mại của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc trong thời gian gần đây

TS. Nguyễn Thị Kim Chi

Tạp chí nghiên cứu Đông Bắc Á

12

Xây dựng các trường đại học nghiên cứu để chuyển giao tri thức – Trường hợp của Trung Quốc

ThS.  Trần Việt Dung

Tạp chí Nghiên cứu Trung quốc
Số 5(93)/2009

13

Hợp tác giữa các Trường, Viện và các Công ty Nhật Bản – Những gợi ý cho Việt Nam

PGS TS.  Nguyễn Xuân Thiên

Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 6 (100)/2009

14

Quan hệ thương mại Việt Nam – Campuchia: The trade relations between VietNam and Cambodia

PGS TS.  Nguyễn Xuân Thiên
 PGS TS. Trần Văn Tùng

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế & chính trị Thế giới, Số 9 (161), Tháng 9/2009

15

Mô hình đại học kinh doanh – Trường hợp đại học Singapore

ThS.  Trần Việt Dung

TC Những vấn đề KTTG số 5

16

Con đường phát triển chuỗi giá trị toàn cầu ở Trung Quốc - Một số hàm ý chính sách đối với Việt nam

ThS. Nguyễn Việt Khôi

Tạp chí Những vấn đề kinh tế 
và chính trị thế giới

17

ASEAN trong toan tính của các nước lớn trong tiến trình thành lập Cộng đồng kinh tế Đông Á

PGS TS.  Nguyễn Hồng Sơn

Tạp chí Những vấn đề kinh tế 
và chính trị thế giới

18

Phát triển ngành dịch vụ ở các nền kinh tế đang chuyển đổi và hội nhập

PGS TS.  Nguyễn Hồng Sơn
Nguyễn Mạnh Hùng

Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới , 
Số 4 (156), Tháng 04 năm 2009

19

Phát triển nền kinh tế do dịch vụ dẫn dắt ở Singapore: Những điều chỉnh chiến lược, các điều kiện thúc đẩy và giải pháp cơ bản

PGS TS.  Nguyễn Hồng Sơn
Nguyễn Mạnh Hùng

Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới , 
Số 5 (157), Tháng 05 năm 2009

20

Công nghiệp hóa do dịch vụ thúc đẩy: Chiến lược phát triển mới của Trung Quốc sau 5 năm  gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO)

PGS TS.  Nguyễn Hồng Sơn
Nguyễn Mạnh Hùng

Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới , 
Số 6 (158), Tháng 06 năm 2009

21

Phát triển ngành dịch vụ ở Mỹ: Những thay đổi của nền
 kinh tế và điểu chỉnh chính sách

PGS TS.  Nguyễn Hồng Sơn
Nguyễn Mạnh Hùng

Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới , 
Số 8 (160), Tháng 08 năm 2009

22

Current Development State of Vietnamese Services 
Sector

PGS TS.  Nguyễn Hồng Sơn

Journal of Science,
 VNU, Special Issue “Economics and Business Review”.

23

Kinh nghiệm tiếp cận dịch vụ công của một số nước
 trên thế giới: the experiences to access the public service in some countries on the world

PGS TS.  Nguyễn Hồng Sơn
Nguyễn Mạnh Hùng

Tạp chí Văn phòng
 cấp ủy, Văn phòng TW Đảng, Số chuyên đề tháng 12/2009

24

Nhìn lại vai trò của đầu tư nước ngoài trong 
bối cảnh phát triển mới của Việt Nam

PGS TS.  Phùng Xuân Nhạ

Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, số 2, 2009

25

Xã hội hóa giáo dục đại học theo hướng gắn kết với doanh nghiệp

PGS TS.  Phùng Xuân Nhạ
Đỗ Thị Ngọc Quyên

Tạp chí Văn phòng
 cấp ủy, Văn phòng TW Đảng, Số chuyên đề tháng 12/2009

26

Kinh tế học quốc tế

TS Khu Thị Tuyết Mai – TS. Vũ Anh Dũng

NXB ĐHQGHN

27

Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC): Nội dung và Lộ trình

PGS TS. Nguyễn Hồng Sơn

NXB KHXH

28

Lạm phát ở Việt Nam hiện nay: Nguyên nhân và giải pháp

PGS TS. Mai Thị Thanh Xuân

NXB ĐHQGHN


Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn