Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
ẤN PHẨM NĂM 2010

 

STT

Tên tác phẩm

Tác giả

Nhà xuất bản

1

Product and brand integration in horizontal mergers 
and acquisitions

TS.  Vũ Anh Dũng

European journal of international
 management

2

Phát triển nguồn nhân lực Logistics Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Kinh tế quốc tế

PGS TS.  Hà Văn Hội

Tạp chí Thương Mại

3

Lựa chọn mô hình chuyển đổi từ hệ thống đào tạo sang hệ thống việc làm

La Phương Thủy

Tạp chí công nghiệp, tháng 1/2010

4

Đánh giá tác động của một số hoạt động kinh tế - xã hội đến môi trường đất ngập nước khu vực ven biển tỉnh Nam Định bằng công nghệ viễn thám - GIS. Đồng tác giả

Nguyễn Anh Tuấn,
 Nguyễn Tứ Dần, 
Nguyễn Thị Vũ Hà

Các công trình nghiên cứu Địa chất và Địa vật lý biển. Tập X. Trang 167- 178. (ISSN 1859-3070

5

Vai trò của đầu tư nước ngoài đến phát triển công nghệ ở Đông Á

Trần Văn Tùng - Trần Việt Dung

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế  
Số 2  năm 2010

6

Những gợi ý chính sách để Việt Nam tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu từ kinh nghiệm của Trung Quốc

Nguyễn Việt Khôi

Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 5 (105) năm 2010

7

Vai trò, đặc điểm và xu hướng FDI của Nhật Bản vào một số nước Đông Nam Á

PGS TS.  Nguyễn Xuân Thiên

Tạp chí Nghiên cứu Đông Nám Á, Số 3 (120)/2010

8

Hội nhập khu vực dịch vụ của EU: Từ thị trường hàng hóa thống nhất đến thị trường dịch vụ thống nhất

PGS TS.  Nguyễn Hồng Sơn
Nguyễn Mạnh Hùng

Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới , 
Số 1  năm 2010

9

Điều chỉnh chính sách Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

PGS TS. Phùng Xuân Nhạ

NXB ĐHQGHN

 

10

Phát triển ngành dịch vụ:  Xu hướng và kinh nghiệm 
quốc tế

PGS TS. Nguyễn Hồng Sơn

NXB ĐHQGHN

 


Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn