Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
ẤN PHẨM NĂM 2012

 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐÃ CÔNG BỐ TRONG NĂM 2012

STT

Tên công trình

Tên tác giả

Nguồn công bố

 

1.       

Biến động phát thải CO2 ở Việt Nam giai đoạn 1988-2008

Nguyễn Thị Kim Anh

Tạp chí dầu khí (2012)

2.       

Môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Anh

Tạp chí Kinh tế & Dự báo (2012)

3.       

Thực trạng thu hút FDI Cacbon tháp tại Hà Nội

Nguyễn Thị Kim Anh

Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông (12/2012)

4.       

Nền Kinh tế thế giới và tác động cảu nó đến dòng FDI vào Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Chi

Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông (6/2012)

5.       

Kinh nghiệm thu hút và sử dụng vốn ODA của một Số nước Châu A: Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Chi

Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông  (12/2012)

6.       

Kinh nghiệm quốc tế về thu hút và sử dụng ODA trong ngành giáo dục và bài học đối với Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Chi

Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông (12/2012)

7.       

Phát triển trụ cột các hệ thống sáng tạo đổi mới của nền kinh tế tri thức: Trường hợp thung lũng “Silicon Fen” và một Số hàm ý cho Việt Nam’

Vũ Anh Dũng

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế & Chính trị thế giới (4/2012)

8.       

Sát nhập và thâu tóm thông qua phương thức chào mua công khai trên sàn chứng khoán

Vũ Anh Dũng

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế & Chính trị thế giới (3/2012)

9.       

Mergers & Acquisitions (M&A) by the Mode of Public Offers in Stock Exchange

Vũ Anh Dũng

Vietnam Economic Review (6/2012)

10.   

Phát triển mô hình giả định các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh

Vũ Anh Dũng

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế & Chính trị thế giới (6/2012)

11.   

Kiểm định mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh

Vũ Anh Dũng

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế & Chính trị thế giới (2012)

12.   

Đánh giá nhận thức và hành vi tiêu dùng xanh: Trường hợp người tiêu dùng Hà Nội

Vũ Anh Dũng

Tạp chí Kinh tế & Phát triển (10/2012)

13.   

Income Inequality and Migration in Vietnam

Nguyễn Tiến Dũng

Economic Science (2012)

14.   

Hợp tác tiền tệ ASEAN và các vấn đề chính sách đối với Việt nam

Nguyễn Tiến Dũng

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế & Chính trị thế giới (2012)

15.   

To develop logistics service: Require the cooperation between State and Enterprises (Phát triển dịch vụ Logistics: Cần có sự phối hợp giữa Nhà nước và doanh nghiệp)

Hà Văn Hội

Tạp chí Kinh tế Tập đoàn (2012)

16.   

Phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam/

Hà Văn Hội

HTQG Hội đồng lý luận TW/Viện KHXHVN/8/6/2013

17.   

Phân tích chuỗi giá trị xuất khẩu dệt may Việt Nam.

Hà Văn Hội

Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh (2012)

18.   

Chuỗi giá trị xuất khẩu dệt may của Việt Nam: Những khó khăn và các biện pháp khắc phục

Hà Văn Hội

Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh (2012)

19.   

Một Số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu dịch vụ vận tải - logistics sau khi Việt Nam gia nhập WTO

Hà Văn Hội

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế & Chính trị thế giới (2012)

20.   

Xuất khẩu dịch vụ Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO

Hà Văn Hội

Tạp chí Thương mại (2012)

21.   

Điều chỉnh chiến lược FDI của TNCs Hoa Kỳ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu

Nguyễn Việt Khôi

Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (2012)

22.   

Điều chỉnh chiến lược đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu

Nguyễn Việt Khôi

Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (2012)

23.   

Phân tích những yếu tố tích cực cho việc phát triển chuỗi giá trị toàn cầu của các công ty xuyên quốc gia tại Trung quốc

Nguyễn Việt Khôi

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế & Chính trị thế giới (2012)

24.   

Phát triển hệ thống giáo dục đại học ngoài công lập

Phạm Vũ Thắng

Tạp chí Kinh tế & Phát triển  (2012)

25.   

Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản tại Việt Nam hướng tới tầm cao đối tác chiến lược

Nguyễn Xuân Thiên

Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (2012)

26.   

Một Số đặc điểm của chính của FDI vào ASAN giai đoạn 2000-2010 và giải pháp chính sách

Nguyễn Xuân Thiên

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế (2012)

27.   

Currency appreciation and currency attack – Imperfect common knowledge

Nguyễn Anh Thu

Journal of Science, Economics and Business (2012)

28.   

Bàn về chống chuyển giá trong giai đoạn hiện nay; 

Phạm Hùng Tiến

Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh (2012)

 


Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn