Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
ẤN PHẨM NĂM 2015

 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐÃ CÔNG BỐ TRONG NĂM 2015

STT

Tên công trình

Tên tác giả

Nguồn công bố

 

1.       

Năng lực cạnh tranh mặt hàng giày dép xuất khẩu: Thực trạng và giải pháp

Hà Văn Hội

Bài hội thảo quốc gia tại Bộ Công Thương 3/6/2015

2.       

 "Hội thảo về trao đổi kinh nghiệm, đề xuất đổi mới chính sách giảm nghèo, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn

Phạm Hùng Tiến

Hà Nội, ngày 12/01/2015

 


Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn