Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN KHÔNG ĐÚNG QUY CHẾ

Phòng Đào tạo gửi thông báo danh sách sinh viên đăng ký học không đúng quy chế trong học kỳ I năm học 2017-2018 (Theo file đính kèm). Các sinh viên có tên trong danh sách xem và tự hủy đăng ký học trong đợt mở cổng hệ thống thông tin ĐHQGHN lần 2 ngày 11/8/2017.
 
Danh sách sinh viên xem tại đây.

Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn