Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT HỌC BỔNG PONYCHUNG - HÀN QUỐC

Thực hiện nội dung công văn số 3388/ĐHQGHN-CTSV ngày 06/09/2017 Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng năm học 2017-2018 từ quỹ học bổng Pony Chung- Hàn Quốc, Khoa thông báo để các em sinh viên nộp hồ sơ như sau:

1. Đối tượng và tiêu chí xét:

- Là sinh viên hệ Chính quy.

- Có kết quả học tập năm học 2016-2017 đạt từ loại giỏi trở lên.

- Đạt kết quả rèn luyện năm học 2016-2017 loại tốt trở lên.

- Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tham gia nghiên cứu khoa học, cán bộ Đoàn - Hội….

2. Hồ sơ xét duyệt học bổng:

- Bảng điểm năm học 2016 - 2017 của SV. Đối với sinh viên năm thứ nhất nộp kết quả đầu vào và kết quả học tập ở bậc PTTH.

- Bản tự giới thiệu của sinh SV có dán ảnh (theo mẫu đính kèm)

- Bài viết tìm hiểu về Quỹ học bổng Ponychung, hàn Quốc và học bổng Ponychung (bài viết có độ dài không quá 02 trang A4).

- Bản photo các chứng nhận về: hoạt động Đoàn Hội, hoạt động cộng đồng. NCKH, hoàn cảnh khó khăn….

- Sinh viên được học bổng Pony Chung có cơ hội được xét chọn đi học Chương trình Thạc sĩ 2 năm ở Đại học Korea sau khi tốt nghiệp Đại học (Quỹ học bổng sẽ thông báo sau)

Tất cả giấy tờ trên sinh viê nxếp thứ tự, đựng trong tuid hồ sơ riêng , mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin. Hồ sơ nộp không trả lại.

3. Trị giá mỗi suất học bổng: 500 USD/sinh viên/năm học.

4. Chỉ tiêu học bổng:

Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế: 1
Các em sinh viên nộp hồ sơ lên khoa muộn nhất 10h ngày 18/09/2017.
Toàn văn thông báo, các em xem tại đây.

Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn