Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thay đổi logo

Ngày 22/5/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 1513 /TB-ĐHKT về việc thay đổi logo của Trường. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng thông báo đến các đơn vị trực thuộc Trường, các tổ chức và cá nhân có liên quan biết để cùng phối hợp thực hiện và thuận tiện trong liên hệ công tác.
 
 
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn