Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
Buổi làm việc trao đổi hợp tác tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế tại Đại học Hải Phòng

Để đẩy mạnh giao lưu học thuật với các trường đại học uy tín trong nước, khoa KT&KDQT phối hợp Đại học Hải phòng và Đại học Thương mại tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế với chủ đề “FDI TOÀN CẦU VÀ ỨNG BIẾN CỦA DOANH NGHIỆP FDI TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI”.

Ngày 30/03/2021, Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế cùng các lãnh đạo bộ môn đã có buổi làm việc tại Đại học Hải Phòng, trao đổi các vấn đề về việc hợp tác tổ chức hội thảo khoa học Quốc tế trong thời gian tới để thống nhất về nội dung và quá trình thực hiện.

 

Về mục tiêu, hội thảo sẽ là một diễn đàn quan trọng để các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản trị doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến sự thay đổi của dòng vốn FDI trên phạm vi toàn cầu và ứng biến của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trong bối cảnh mới.

 

Ban chủ nhiệm khoa và các lãnh đạo bộ môn của Khoa KT&KDQT 
 
Đại diện Trường Đại học Hải Phòng 
Về nội dung, ban tổ chức Hội thảo có thống nhất các bài Các bài viết cho Hội thảo tập trung (nhưng không giới hạn) vào các chủ đề sau:

Bối cảnh mới quốc tế và trong nước tác động đến dòng vốn FDI

- Bối cảnh mới quốc tế: Đại dịch Covid-19, chuyển đổi số, so sánh chính sách của chính quyền Donald Trump với chính quyền hiện tại, áp lực địa chính trị, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, chính sách đầu tư của các quốc gia, phản ứng chính sách của các nước lớn, vấn đề đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu….

- Bối cảnh mới trong nước: Những biến động của nền kinh tế vĩ mô, điều chỉnh chính sách đầu tư, hỗ trợ của chính phủ với khu vực doanh nghiệp FDI ở Việt Nam, Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, các FTA (RCEP, EVFTA, CPTPP, UKVFTA…), Đại hội Đảng XIII, chính sách đối phó và xử lý đại dịch Covid-19….

- Ảnh hưởng của bối cảnh mới đến dòng FDI toàn cầu (giá trị/số lượng, địa điểm đầu tư, hình thức đầu tư, ngành/lĩnh vực, đối tác đầu tư…) và dự báo triển vọng, xu hướng mới

- Ảnh hưởng của bối cảnh mới đến FDI vào Việt Nam (giá trị/số lượng, địa điểm đầu tư, hình thức đầu tư, ngành/lĩnh vực, đối tác đầu tư, chính sách FDI…) và dự báo triển vọng, xu hướng mới

Tác động của bối cảnh mới tới hoạt động của doanh nghiệp FDI và ứng biến của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

- Thực trạng hoạt động của khu vực doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

- Sự thay đổi vai trò của doanh nghiệp FDI trong bối cảnh phát triển mới của Việt Nam

- Ứng biến của doanh nghiệp FDI trong ngắn hạn

- Điều chỉnh chiến lược của doanh nghiệp FDI trong dài hạn: điều chỉnh về quy mô hoạt động, tái cấu trúc, dịch chuyển địa điểm đầu tư, liên kết với doanh nghiệp trong nước, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp FDI trong thời kỳ mới ...

- Triển vọng hoạt động tại Việt Nam đối với doanh nghiệp FDI

- Các case study cụ thể về các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

- Một số đề xuất của doanh nghiệp FDI đối với chính phủ trong bối cảnh mới\

 

Về thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo:

- Thời gian dự kiến: Thứ 5 ngày 17/06/2021

- Địa điểm: Trường Đại học Hải Phòng

 

Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn