Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

Để biến tầm nhìn của Khoa thành hiện thực vào năm 2020 thì Khoa KT&KDQT chia chặng đường phát triển thành 3 giai đoạn:

Để thực hiện được sứ mệnh nêu trên, Khoa KT&KDQT tập trung vào các nhiệm vụ sau:

  • Tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng các chương trình đào tạo của Khoa mang tính quốc tế và liên thông quốc tế.
  • Tập trung nguồn lực vào NCKH theo các định hướng nghiên cứu lớn của Trường. Từng bước thực hiện phương pháp NCKH hiện đại, phù hợp với quy định  quốc tế.
  • Thúc đẩy và mở rộng công bố quốc tế.
  • Đẩy mạnh phát triển đối tác chiến lược của Khoa (về đào tạo và nghiên cứu).
  • Xây dựng và triển khai các khóa đào tạo ngắn hạn và hoạt động tư vấn.
  • Thu hút tài trợ và xây dựng ngân quỹ Khoa.

Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn