Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
Thông báo về học bổng Lotte học kỳ I năm học 2017-2018

Thực hiện nội dung công văn số 3107/ĐHQGHN-CTSV ngày 8/8/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng Lotte học kỳ 1 năm học 2017-2018, nhà Trường thông báo tới các sinh viên nội dung như sau:

1. Đối tượng và tiêu chí xét:

- Là sinh viên hệ Chính quy năm thứ ba, thứ tư;

- Có kết quả học tập năm 2016 – 2017 đạt loại giỏi trở lên;

- Có điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017 đạt loại tốt trở lên;

- Ưu tiên sinh viên tích cực tham gia hoạt động đoàn - hội, nghiên cứu khoa học…

- Chưa nhận bất cứ học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2017-2018.

2. Hồ sơ xét duyệt học bổng:

- Bản khai lý lịch cá nhân có dán ảnh, viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn (theo mẫu);

- Bản tự giới thiệu của sinh viên, viết bằng tiếng Việt (theo mẫu);

- Bảng điểm năm học 2016 – 2017;

- Thư giới thiệu sinh viên nhận học bổng của giảng viên (viết bằng tiếng Anh);

- Phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng viết bằng tiếng Việt, khuyến khích có dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Hàn;

- Các giấy tờ chứng nhận về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động đoàn - hội, hoàn cảnh khó khăn...

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thưyớc 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Lotte, Họ và tên, Ngày sinh, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

3. Trị giá mỗi xuất học bổng: 300 đô la Mỹ/suất.

4. Chỉ tiêu học bổng: Khoa Kinh tế Quốc tế: 01.

 
Các em sinh viên có thể xem toàn bộ thông báo và cách thức đăng ký tham học bổng tại đây.

Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn