Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
Danh sách dự kiến xét học vụ kì I năm học 2017-2018

Phòng Đào tạo thông báo danh sách dự kiến xét học vụ học kỳ I năm học 2017-2018, các em sinh viên xem và đặc biệt lưu ý tới những danh sách dự kiến buộc thôi học, nếu có thắc mắc nộp đơn tại phòng Đào tạo, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội.
 
Toàn bộ thông báo xem tại đây. 

Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn